Charity post no 12. - The world of ill children - Charitativní post č. 12. - Svět nemocných dětí

in cesky •  10 days ago 

We already have 1.68 SBD and 2388 Nobel!

Our charity continues.
We are now choosing for a non-profit organization called The World of ill Children. It is an association, a civic association, whose goal is to help socially disadvantaged families with severely ill children, especially oncological diseases.

We can also contribute to this organization at BTC at the following address:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% of Steem's profits from this and subsequent positions will be transferred to Bitcoin after the 5 SBD has been accumulated and sent as a gift to the organization's address. Similarly, donated NOBEL tokens will also be used.
I will use the acquired SP to strengthen my account and expand charity projects in the future.

A total of 0.17 SBD /79 Nobel was selected in the last charity post.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Thank you for voting in favor of this post and supporting charity!

Nepojmenovaný 1.jpg

Czech:

Máme vybráno již 1,68 SBD a 2388 Nobel!

Naše charita stále pokračuje.
Nyní vybíráme pro neziskovou organizaci jménem Svět nemocných dětí. Jedná se o spolek, občanské sdružení, jehož cílem je pomáhat sociálně slabým rodinám s těžce nemocnými dětmi, obzvláště s onkologickými onemocněními.

Této organizaci můžeme přispět i v BTC na následující adresu:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% zisk Steemu z tohoto a následujících postů bude po nashromáždění zůstatku 5 SBD převeden na Bitcoin a zaslán jako dar na adresu organizace. Stejně tak budou případně využity i darované tokeny NOBEL.
Získané SP využiji na posílení mého účtu a rozšiřování charitativních projektů v budoucnu.

V minulém charitním postu bylo vybráno celkem 0,17 SBD/79 Nobel

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Děkuji, že hlasujete pro tento post a podporujete tak dobročinnost!

siblings817369_1280.jpg

Photo: Bessi fromPixabay

Steemit logo JJ charita.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.26584200 TRDO & @krakonos will get 0.17722800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.265842 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.177228 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hi jjprac, this sounds good. You have got a full upvote from me.
To get further upvotes please proovide some proof, that the money reaches needy people.

Thank you for your contribution. I will provide proof after selecting 5 SBD.

!BEER
!COFFEEA


Hey @achimmertens, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @achimmertens here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness